Paslaugos

TS-115 KC paslaugos pdf.

 

 

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 SPRENDIMAS
DĖL BIRŠTONO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
KAINŲ PATVIRTINIMO

2019 m. birželio 21 d. Nr. TS-115
Birštonas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Birštono savivaldybės taryba  nusprendžia:

 

  1. Patvirtinti Birštono kultūros centro teikiamų paslaugų kainas:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina Eur

Pastabos

1.1.

Didžiosios koncertinės salės nuoma su stacionaria garso ir šviesos aparatūra

1 val.

100,00

Į kainą įskaičiuota naudojimasis scena, grimo kambariais, rūbine, WC patalpų išlaikymas ir valymas, darbo užmokesčio sąnaudos

1.2.

Fojė – diskotekų salės nuoma

1 val.

50,00

Į kainą įskaičiuota naudojimasis rūbine, WC, patalpų išlaikymas ir valymas, darbo užmokesčio sąnaudos

1.3.

Kilnojamos garso stiprinimo aparatūros nuoma

1 val.

50,00

 

1.4.

Projektoriaus nuoma

1 val.

15,00

 

1.5.

Mikrofono su stovu nuoma

1 val.

10,00

 

1.6.

Mobilių lauko scenos segmentų nuoma (2 m x 1 m)

1 para

60,00

 

1.7.

Skaitmeninio garso pulto DIGICO nuoma

1 para

150,00

 

1.8.

Kultūrinių renginių bilietų kainos

Asmeniui

2,00; 4,00; 5,00; 6,00; 8,00;10,00

12,00; 15,00; 15,00; 20,00;

25,00; 30,00

 

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina Eur

Pastabos

1.9.

Didžiosios salės nuoma renginiams su užsakovo bilietais

%

10–20% nuo surinktos už parduotus bilietus sumos

 

1.10.

Transporto paslaugos

1 km

1 val.

0,60

3,00

 

1.11.

Fotografavimo paslaugos

1 val.

50,00

 

1.12.

Maketavimas:

–          plakatas

–          skrajutė

–          lankstinukas

 

1vnt.

1 vnt.

1 vnt.

 

30,00–50,00

10,00–20,00

20,00–30,00

Kaina priklauso nuo formato ir darbų sudėtingumo

1.13.

Mėgėjų kolektyvo koncertas

1 val.

120,00

Į kainą nėra įskaičiuotos transporto išlaidos

1.14.

Koncerto programa ceremonijoje

1 val.

80,00

Į kainą nėra įskaičiuotos transporto išlaidos

1.15.

Konferencijų salės su įranga nuoma kultūros centre

1 val.

 

30,00

 

1.16.

Kurhauzo salės nuoma su stacionaria garso ir šviesos aparatūra

1 val.

100,00

Į kainą įskaičiuota naudojimasis scena, grimo kambariais, rūbine, patalpų išlaikymas ir valymas, darbo užmokesčio sąnaudos

1.17.

Kurhauzo salės nuoma su įranga konferencijoms, simpoziumams, seminarams, prezentacijoms, praktikumams

1 val.

 

 

50,00

 

 

1.18.

Kurhauzo salės nuoma privačių švenčių renginiams

1 val.

 

150,00

 

 

Po darbo valandų, savaitgaliais ir švenčių metu įkainis didėja 20%

1.19.

Dalyvio mokestis

Dalyvis, solistas, grupė, kolekty-

vas

5,00–30,00

Mokestis taikomas festivalio, konkurso, seminaro ir kitų renginių dalyviams.

Mokesčio dydis priklauso nuo organizavimo išlaidų

 

  1. Nustatyti, kad biudžetinėms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms bei projektų partneriams nekomerciniams renginiams 1.1., 1.2., 1.17 papunkčiuose nurodytos paslaugos teikiamos nemokamai.
  2. Įpareigoti Birštono kultūros centro direktorių parengti Kultūros centro teikiamų mokamų ir nemokamų paslaugų bei dalyvio mokesčio mokėjimo tvarkos aprašą.
  3. Pripažinti netekusiu galios Birštono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 3 d. sprendimą
    Nr. TS-157 „Dėl Birštono kultūros centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Nijolė Dirginčienė

 

Birštono kultūros centras

Jaunimo g. 4, 59206  Birštonas
Tel. +370 319 6 55 50
mob.  +370 687 1 67 25
el. p.  bkc@inbox.lt

 

_______________________

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 190025748
PVM kodo nėra

 

AB ,,Šiaulių bankas“ Birštono KAS,
banko kodas 71816

Spec.lėšų sąsk.

LT 437181600000144640
SWIFT kodas:CBSBLT26

 

 

Naujienlaiškiai
Prenumeruokite naujienlaiškį ir sužinokite apie renginius pirmi!
Informacija dėl bilietų:

Tel.: +370 319 65546
(nuo 13 val.)

El. p.: kasa@birstonokultura.lt

 

Administracijos darbo laikas:

Pirmadieniais – penktadieniais:

8.00 – 17.00 val.
 ( 12.00–13.00 val. pietų pertrauka)

 

 

 

 

 

 

 

Navigacija
×
MENIU