Ludo Segers fotografijų paroda ,,Praeities dabarties atspindžiai”

Nuo rugpjūčio 5 d.  Birštono kurhauze  

 

Ludo Segers fotografijų paroda

,,Praeities dabarties atspindžiai”

 

Parodos atidarymas rugpjūčio 5 d. 15 val.

 

Ludo Segers  

 

Kontaktai:

+352 621 542 458

 ludosegersphotography@gmail.com

 www.ludosegersphotography.com

Instagram:   @ludosegersphotography 

Facebook: Ludo Segers Photography

 


Parodos:

2014   grupinė paroda „Menas ir diplomatija” , Barry galerija, Marymount universitetas,  Arlingtonas, Virdžinija, JAV

2015   Lietuvos ambasada, Vašingtonas, JAV

2015   Du pasauliai, galerija 74, Briuselis  ir Atverpenas, Belgija

2018  „Laikas, Vieta, Priežastis“, Gallerijose 74 ir WABO,  Briuselis, Belgija

2019 „Laikas, Vieta, Priežastis“,  SDWorx galerija, Antverpenas, Belgija ir DSG galerija, Vilnius

2019  „Homage to US Senator John McCain” grupinė paroda, Seimas, Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir Vilniaus klubas

2020   „Paryžius – Vilnius tyloje” (Covid 19). Grupinė paroda, Hibridinė paroda Internete ir  Lietuvos ambasada, Paryžius, Prancūzija, ir Prancūzijos ambasada, Vilnius.  Dar galima peržiūrėti internete : Paris-Vilnius

2020     „Welleso deklaracija”, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir JAV ambasada Lietuvoje. Keliaujanti grupinė paroda

2021    „Praeitis, Dabartis, Beginažai”,  Šv. Jono galerija, Vilnius

2022   „Je suis venu dire bonjour d’ici et là”, galerija „Bellechase”, Paryžius

2022   „De Vilnius à Paris”, Lietuvos ambasada, Paryžius

2023  „Trys pasauliai”, su Kateryna Mostova ir Christian Lamy, Grevenmacher, Liuksemburgas

 


Išsilavinimas

Grafika ir tipografija, Kolegija, Antverpenas, Belgija. Tolesnis fotografijos mokymas Londono universitete JK, MoMA, NY, ir kūrybiškumas Stanforde, CA, JAV, BA (cum laude), MBA, Concordia universitetas, Monrealis, QC, Kanada

 


Pastabos ir citatos

Susižavėjęs fotografija, Ludo Segers ankstyvame amžiuje traukė fotografija. Jo vidurinės mokyklos laikais daugiausia dėmesio buvo skiriama grafikai, tipografijai ir menui. Savo pirmąjį SLR fotoaparatą jis įsigijo būdamas 17 metų – paprastą ir rankinį analoginį fotoaparatą su standartiniu objektyvu. Tai leido jam tyrinėti ir išplėsti savo vizualinį akiratį.

 

Vidurinėje mokykloje fotožurnalistas/mokytojas ir mėgstamas meno istorijos mokytojas skatino ir palaikė jo fotografijos susidomėjimą. Ludo pradėjo dirbti ne visą darbo dieną kaip fotožurnalistas ir rašytojas vietiniame laikraštyje, suteikdamas galimybių tęsti savo pasakojimą, dokumentiką ir portretinę fotografiją. Dauguma nuotraukų apibūdinamos kaip esančios dailės ir naratyvinės dokumentinės fotografijos sankirtoje.  Jie atspindi aukštą sąmoningumo lygį, užfiksuoja žmones ir scenas, o kartais ir stebuklingas akimirkas, tarp užduočių, dažnai iš privilegijuotų vietų.

 

Neseniai surengta paroda „Praeitis dabartis, beginažai” buvo skirta 13 UNESCO paveldo objektų Flandrijoje ir pritraukė didelę auditoriją, kurią suintrigavo pirmieji moterų galios centrai. Įspūdingos istorinių vietų nuotraukos buvo derinamos su įtikinamomis fotografinėmis metaforomis apie pagrindines šių pamaldžių vietų vertybes. Naujesni „Praeities dabarties apmąstymai” praplečia šią temą. Ludo nuotraukas galima pamatyti leidiniuose, galerijose, muziejuose, parodose ir namuose visame pasaulyje. Be fotografijos darbų Ludo 2017 m. buvo pakviestas tapti Niujorko MoMA kursų „Seeing Through Photography” mentoriumi.

 

 „Ludo Segers fotografija pasiekia tai, kas slypi giliai mūsų viduje.  Tai gali priversti jus išgirsti tylą, pajusti vietų dvasią ir jų vienišumą, ypač maldose.  Erdvės ir vietos jo nuotraukose turi vidinį gyvenimą.  Jie atskleidžia praeities pėdsakus ir meta iššūkį mums susigrąžinti savo egzistencijos esmę”, – pastebėjo nepriklausoma parodos „Paryžius-Vilnius, įspūdinga tyla” (apie Covid karantiną 2020 m.) kuratorė Yolita René.

 

Urbanistas Lairdas Ryanas, dėstantis ir kuruojantis tyrimus universiteto Turto vadybos koledže Readinge, JK, lygina Ludo fotografijas su J. S. Bacho kompozicijų forma ir struktūra: „Jos abi taiko išskirtinį neįvertintos aistros ir intuityvaus supratimo temų derinį su akivaizdžiu kontrastu ir sudėtingumu ir kviečia žiūrovą ar klausytoją į kelionę į įtraukiančią ir harmoningą raišką.”

 

 Rašytojas ir žurnalistas Justinas Šuliokas pastebėjo: „Ludo turi būdą užkariauti žmones, kuriuos fotografuoja, užmegzti momentinį ryšį ir priversti juos atsiverti savo fotoaparatui. Jam patinka jo modeliai, o jiems patinka jis – ryšys, kuris yra nuotraukoje ir negali būti suklastotas.”

 

Buvęs Belgijos ambasadorius JAV Johanas Verbeke’as sakė: „Ludo Segers savaip užfiksuoja jį supantį pasaulį, nesvarbu, ar jis yra Baltųjų rūmų viduje, ar tolimųjų vakarų lygumose.  Jo portretai, peizažai ir nuotraukos visada suteikia naują perspektyvą ir siūlo naujus naratyvus.” 

 

Stilistė Véronique Lejeune stebisi: „Ar Ludo Segers yra fotografas ar filosofas?  Tikriausiai ir viena, ir kita.   Kiekviena nuotrauka turi subtilų balansą, viršijantį tai, kas yra tiksli.  Kažkaip jam pavyksta į juos įsprausti kokį nors intymų laiko elementą.  Gaétan Picon tai apibūdino taip:”L’admirable tremblement du temps…” (liet. „žavingas laiko virpėjimas“).


EN

Education

Graphics and Typography, Technicum, Antwerp, Belgium
Further photography education at University of London, UK, MoMA, NY, and Creativity at Stanford, CA, USA
BA (cum laude), MBA, Concordia University, Montreal, QC, Canada

 

Exhibitions

2014 Art and Diplomacy Group Exhibition Barry Gallery,
Marymount University, Arlington, Virginia, USA
2015 Lithuanian Embassy, Washington DC, USA
2015 Two Worlds with Sabine Richter Gallery 74 Brussels Belgium

2015 Two Worlds with Sabine Richter Antwerp Belgium

2018 A Time, A Place, A Reason, Gallery 74 Brussels Belgium

2018 A Time, A Place, A Reason, WABO Brussels Belgium

2019 A Time, A Place, A Reason, at SDWorx Gallery,
Sculptures by François van de Wildebergh, Antwerp, Belgium
2019 A Time, A Place, A Reason, DSG Gallery, Vilnius, Lithuania

2019 ‘Homage to US Senator John McCain’, group exhibition, Seimas,
Lithuanian Foreign Ministry, and Vilnius Klubas, Lithuania

2020 ‘Paris – Vilnius in Silence’ (Covid 19). Group exhibition Hybrid exhibition Online and
Lithuanian Embassy, Paris, France and French Embassy, Vilnius, Lithuania

2020 ‘Welles Declaration’, Lithuanian Lithuanian Foreign Ministry and
US Embassy in Lithuania. Touring group exhibition

2021 ‘Past, Present, Beguinages’, Exhibition Sv. Jono Gallery, Vilnius, Lithuania

2022 ‘Je suis venu dire bonjour d’ici et là’, Gallery Bellechase, Paris, France

2022 ‘De Vilnius à Paris’, Lithuanian Embassy, Paris, France

2023 ‘Past, Present’, Beguinages, Kurhauzas, Birstonas, Lithuania

2023 ‘Three Worlds’, with Kateryna Mostova and Christian Lamy, Grevenmacher, Luxembourg

Observations and Quotes

 

Fascinated by photography, Ludo Segers was drawn to cameras at an early age. His high school days focused on graphics, typography, and art. He acquired his first SLR camera at age 17, a simple and manual analogue camera with a standard lens. It allowed him to explore and expand his visual horizons.
In high school, a photojournalist/teacher, and a favourite art history teacher stimulated and supported his photographic interest. Ludo started working part-time as a photojournalist and writer for a local newspaper, providing opportunities to further his narrative, documentary, and portrait photography.
Most photos are described as being at the intersection of fine art and narrative documentary photography. They reflect a high level of awareness, capturing people and scenes and on occasion some magical moments, in between assignments, often from privileged locations.
A recent exhibition, ‘Past, Present, Beguinages’, focused on the 13 Unesco heritage sites in Flanders and drew a large audience intrigued by the first centres of female power. The evocative photographs of the historic sites were combined with compelling photographic metaphors of the core values of these pious places. The more recent ‘Past Present Reflections’ expands on this theme.
Ludo’s photos can be seen in publications, galleries, museums, exhibitions, and homes around the world. In addition to the photographic work. Ludo was invited in 2017 to become a mentor at MoMA’s course „Seeing Through Photographs”.

 

“Ludo Segers’ photography reaches out to that which lies deep inside us. It can make you hear silence, feel the spirit of places and their alone-ness, especially in the beguinages. The spaces and places in his photos all possess an internal life. They uncover the footprints of the past and challenge us to reclaim the essence of our existence,” observed Yolita René, an independent curator of the exhibition ‘Paris-Vilnius, a spectacular silence’ (about the Covid lockdown in 2020).
Urbanist, Laird Ryan, teaching and supervising research at the University College of Estate Management, Reading, draws a comparison between Ludo’s photos and the form and structure of J. S. Bach’s compositions: „They both apply an exquisite mix of understated passion and intuitive understanding themes of apparent contrast and complexity and invite the viewer or listener on a journey to an engaging and harmonious resolution.”
Writer and journalist Justinas Suliokas observed: „Ludo has a way of winning over the people he photographs, striking an instant connection and making them open up to his camera. He likes his models, and they like him – a rapport that’s there in the image and cannot be faked.”
Former Belgian Ambassador to the USA, Johan Verbeke, said, „LudoSegers captures the world around him in his very own way, whether it is inside the White House or out in the plains of the Far West. His portraits, landscapes and photos always bring a new perspective and suggest new narratives.”
Stylist Véronique Lejeune, wonders, „Is Ludo Segers a photographer or a philosopher? Probably both. Each photo has a subtle balance beyond what is accurate. Somehow, he manages to slip some intimate element of time into them. Gaétan Picon described it as,”L’admirable tremblement du temps…”

 

More about Ludo Segers   www.ludosegersphotography.com

 

 

 

Birštono kultūros centras

Jaunimo g. 4, 59206  Birštonas
Tel. +370 319 6 55 50
mob.  +370 687 1 67 25
el. p.  bkc@inbox.lt

 

_______________________

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 190025748
PVM kodo nėra

 

AB ,,Šiaulių bankas“ Birštono KAS,
banko kodas 71816

Spec.lėšų sąsk.

LT 437181600000144640
SWIFT kodas:CBSBLT26

 

 

Naujienlaiškiai
Prenumeruokite naujienlaiškį ir sužinokite apie renginius pirmi!
Informacija dėl bilietų:

Tel.: +370 319 65546
(nuo 13 val.)

El. p.: kasa@birstonokultura.lt

 

Administracijos darbo laikas:

Pirmadieniais – penktadieniais:

8.00 – 17.00 val.
 ( 12.00–13.00 val. pietų pertrauka)

 

 

 

 

 

 

 

Navigacija
×
MENIU