Kristinos Kliginos tapybos ir tekstilės paroda „Prisiminimų užrašai“

Kristinos Kliginos tapybos ir tekstilės paroda 
„Prisiminimų užrašai“

 

Naudodama monochrominę spalvų paletę  autorė iš naujo išgyvena atminties akimirkas, blykstelėjusias iš tolimos vaikystės. Atmintis neturi spalvų. Tai emocija, kuri virsta paveikslais su niuansuotais kasdienybės objektais, tekstilės kūriniais su istorija. Tai sutiktų kraštovaizdžių ir pažintų pastatų emocijos, kaip išblukusios nuotraukos.

Paroda „Prisiminimų užrašai“ dailininkei Kristinai Kliginai – tarsi likimo dovana. Dovana iš svajonės į tikrovę. Nors Kristina yra latvė, gimusi Siguldoje, jos giminystės ryšiai glaudžiai susiję su Lietuva.  Nuo 1700 metų visas jos motinos giminės medis įsišaknijęs Lietuvos Pasvalio mieste. Lietuviškumas buvo juntamas visą jos vaikystę iki pat mamos mirties. Ir tada ryšys su Lietuva nutrūko…
 Nors menininkės mama, močiutė ir prosenelė gimė lietuvėmis, menininkė Kristina nieko nežinojo apie savo lietuviškas šaknis. Šiandien, kai jau nėra kam paklausti, 2024 m. pavasaris atnešė neįtikėtiną staigmeną. Ji rado savo giminės medį, kuriame yra trijų šimtmečių istorija.

Kristina Kligina dėkinga, kad menas ją dvasiškai suartino su savo protėviais. Paroda „Prisiminimų užrašai“ – tai menininkės Kristinos Kliginos duoklė savo lietuviškoms šaknims.

 

***

Kristina Kligina baigė Latvijos dailės akademiją, kur įgijo tapybos magistro laipsnį bei tekstilės meno bakalauro laipsnį.

Nuo 2018 m. menininkė yra surengusi 11 personalinių parodų.

Nuo 2014 m. ji dalyvavo apie 50 įvairių grupinių parodų Latvijoje ir užsienyje. Jos darbai pabuvojo tarptautinėse parodose Japonijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Lietuvoje, Estijoje, Vokietijoje.

Menininkės darbų yra privačiose kolekcijose Latvijoje, Japonijoje, Australijoje, Saudo Arabijoje, JAV, Pietų Afrikos Respublikoje, Vokietijoje, o  tekstilinė miniatiūra yra saugoma Anžero dailės muziejaus (Musée des Beaux-Arts de Angers, Prancūzija) kolekcijoje.

2023 m. Kristinos Kliginos darbai dalyvavo VII-ojoje tarptautinėje tekstilės meno bienalėje ,,QUO VADIS?” ir IV-ojoje tapybos bienalėje „Marīna 2023“.

2022 m. Kristinai Kliginai skirta Siguldos savivaldybės kultūros premija.

Menininkė Siguldoje yra įkūrusi savo studiją- galeriją „Vieta Nr.6“, dirba dailės mokytoja Siguldos meno mokykloje „Baltasis fligelis“. Taip pat menininkė aktyviai dalyvauja įvairiuose meno projektuose savo mieste bei regione.

 

EN

 

Kristine Kligina”Memory Notes”

 

Through the range of monochrome colors, the author relives moments of memories that flash back from her distant childhood.

Memory has no color. These are emotions that turn into paintings with nuanced household objects,

textiles with a story. These are emotions based on familiar landscapes and buildings. Just like old faded photos.

The exhibition „Memory Notes” is like a gift from fate for the artist Kristina Kligina. A gift from

the dream has materialized into reality. Although Kristīne is Latvian, born in the Latvian city of Sigulda,

her bloodline is closely connected with Lithuania. Her mom’s entire family tree is rooted in the Lithuanian city of Pasvalys until 1700.

The presence of Lithuania was present to the artist throughout her childhood, until her mother died. And then, the connection with Lithuania was broken…

Although the artist’s mother, grandmother and grandfather were born in Lithuania, Kristine knew nothing about their roots. Today, when there is no one else to enquire, the spring of 2024 brought an incredible surprise. The artist has found her family tree, which contains three hundred years history.

Artist Kristine Kligina is grateful that art has allowed her to get closer to her beloved ancestors. The exhibition „Notes” is artist Kristīne Kligina’s dedication to her foundry roots.

 

***

Kristīne Kligina graduated from the Latvian Academy of Arts, where she obtained a master’s degree in Painting and a bachelor’s degree in Textile Arts.

Since 2018, the artist has held 11 solo exhibitions. Since 2014 has participated in around 50 different group exhibitions both in Latvia and abroad. The work is done at international exhibitions in Japan, South Africa, France, Slovakia, Lithuania, Estonia and  Germany.

Awarded the Japanese Jury’s Sympathy Diploma at the II Vilnius International Textile Fair in the miniatures biennial „Measure” 2019.

The textile miniature is in the funds of the French city of Angers Art Museum.

The artist’s works can also be found in private collections in Latvia, Japan, Australia, Saudi Arabia, USA, South Africa, Germany.

In 2023, Kristine Kligina’s works participated in the 7th International Textile Art and at the fiber art triennial in Latvia ”QUO VADIS?”, at the 4th International Art Biennale „Marīna 2023” and the 9th Jāzeps Pīgožnias Prize at the Latvian Landscape Painting Exhibition.

In 2022, Kristīne Kligina received the Sigulda County Annual Award in Culture.

The artist has created her workshop/gallery „Vieta no. 6” in Sigulda.

Christine Kligina works as an art pedagogue at Sigulda Art School „Baltais flīgelis” and has actively participated in various art projects in her city Sigulda and the county.

 

 

 

 

 

Birštono kultūros centras

Jaunimo g. 4, 59206  Birštonas
Tel. +370 319 6 55 50
mob.  +370 687 1 67 25
el. p.  bkc@inbox.lt

 

_______________________

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 190025748
PVM kodo nėra

 

AB ,,Šiaulių bankas“ Birštono KAS,
banko kodas 71816

Spec.lėšų sąsk.

LT 437181600000144640
SWIFT kodas:CBSBLT26

 

 

Naujienlaiškiai
Prenumeruokite naujienlaiškį ir sužinokite apie renginius pirmi!
Informacija dėl bilietų:

Tel.: +370 319 65546
(nuo 13 val.)

El. p.: kasa@birstonokultura.lt

 

Administracijos darbo laikas:

Pirmadieniais – penktadieniais:

8.00 – 17.00 val.
 ( 12.00–13.00 val. pietų pertrauka)

 

 

 

 

 

 

 

Navigacija
×
MENIU