Paslaugos

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 SPRENDIMAS
DĖL BIRŠTONO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
KAINŲ PATVIRTINIMO

2015 m. liepos 3 d. Nr. TS-157
Birštonas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į Birštono kultūros centro 2015 m. birželio    23 d. prašymą Nr. R-4, Birštono savivaldybės taryba nusprendžia:

 

P a t v i r t i n t i  Birštono kultūros centro teikiamų paslaugų kainas nuo 2015 m. liepos 1 d.:

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina Eur Pastabos
1. Didžiosios koncertinės salės nuoma su stacionaria garso ir šviesos aparatūra 1 val. 80,00 Į kainą įskaičiuota naudojimasis scena, grimo kambariais, rūbine
2. Fojė – diskotekų salės nuoma 1 val. 30,00
3. Kilnojamos garso stiprinimo aparatūros nuoma 1 val. 50,00
4. Projektoriaus nuoma 1 val. 15,00
5. Mikrofono su stovu nuoma 1 val. 10,00
6. Mobilių lauko scenos segmentų nuoma (2m x 1m) 1 para 60,00
7. Kultūrinių renginių bilietų kainos Asmeniui 2,00; 4,00; 5,00; 6,00; 8,00;10,00; 12,00; 15,00; 20,00
8. Didžiosios salės nuoma renginiams su užsakovo bilietais % 10-20% nuo surinktos už parduotus bilietus sumos
9. Transporto paslaugos 1 km
1 val.
0,50
3,00
10. Fotografavimo paslaugos 1 val. 50,00 Įkainiai negalioja Birštono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms
11. Dokumento kopija A3
A4
0,20
0,10
12. Spalvota kopija A3
A4
1,20
0,60
13. Skenavimas 1 psl. 0,30
14. Fakso siuntimas 1 psl. 0,30
15. Maketavimas:
–          plakatas,
–          skrajutė,
–          lankstinukas
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
30,00-50,00
10,00-20,00
20,00-30,00
Kaina priklauso nuo formato ir darbų sudėtingumo. Įkainiai negalioja Birštono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms
16. Mėgėjų kolektyvo koncertas 1 val. 120,00 Į kainą nėra įskaičiuotos transporto išlaidos
17. Koncerto programa ceremonijoje 1 val. 80,00 Į kainą nėra įskaičiuotos transporto išlaidos
18. Konferencijų salės su įranga nuoma kultūros centre 1 val. 30,00
19. Kurhauzo salės nuoma su stacionaria garso ir šviesos aparatūra 1 val. 80,00
20. Kurhauzo salės nuoma su įranga konferencijoms, simpoziumams, seminarams, prezentacijoms 1 val. 40,00
21. Kurhauzo salės nuoma privačių švenčių renginiams 1 val. 150,00 Po darbo valandų, savaitgaliais ir švenčių metu įkainis didėja 20%
  1. Pripažinti netekusiu galios Birštono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. TS-167 „Dėl Birštono kultūros centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės merė                   Nijolė Dirginčienė
Birštono kultūros centras

Jaunimo g. 4, 59206  Birštonas
Tel/faks. (8 319) 6 55 50
mob.  +370 687 1 67 25
el. p.  bkc@ismail.lt

 

_______________________

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 190025748
PVM kodo nėra

 

AB ,,Šiaulių bankas“ Birštono KAS,
banko kodas 71816

Spec.lėšų sąsk.

LT 437181600000144640
SWIFT kodas:CBSBLT26

 

 

Naujienlaiškiai
Prenumeruokite naujienlaiškį ir sužinokite apie renginius pirmi!
Informacija dėl bilietų:

Tel.: +370 319 65546

El. paštas: kasa@birstonokultura.lt

 

Administracijos darbo laikas:

Pirmadieniais – penktadieniais:

8.00 – 17.00 val.
 ( 12.00–13.00 val. pietų pertrauka)

 

 

 

Navigacija
×
MENIU